Jemnicko

Tisk

Potraviny a spotřebitel

Zaměření: Regionální
Typ: vzdělávací
Obec: Jemnice
Region: Jemnicko

Potraviny a spotřebitelé - Virtuální univerzita třetího věku v Jemnici

Studenti  Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou zimní semestr, jednalo se již o třetí semestr VU3V.  Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.

Co je VU3V? VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou. 

S dalším kurzem začínáme 5. února 2015 od 13:30 v Městské knihovně v Jemnici

na téma  

Potraviny a spotřebitel

Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu. Budou zde zodpovězeny otázky: Zda jsou potraviny dnes skutečně tak nebezpečnou záležitostí? Co dělá stát pro naší spotřebitelskou ochranu? Jak poznáme kvalitní výrobek? Co je vlastně kvalita potravin? Jak je takový produkt označen? Apod. Cena celého kurzu je 300 Kč. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů. 

Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 4.2.2015 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském inkubátoru ( Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail  masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602779923. 

Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz

Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.

Zdroj: MAS
Newsletter
Kalendář akcí