Krajina srdce

Tisk

Borotín

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Borotín
Region: Krajina srdce

    Městys Borotín leží v severní části okresu Tábor v průměrné nadmořské výšce 515 metrů uprostřed krásného a turisticky velmi lákavého údolí. Kopce, které Borotín obklopují zejména na západě, jsou nejzazší výspou tzv. Čertova břemena. Katastrální území obce patří do přírodního parku Jistebnická vrchovina. Je to oblast krajinářsky velmi hodnotná s dobrou kvalitou ovzduší a nachází se uprostřed turistické oblasti Toulava. Borotín patří k nejstarším obcím Táborska. Již ve XII. století je dokladován jako majetek Vítkovců. Obec měla důležitou funkci na staré zemské cestě.

      Městys Borotín tvoří 11 územních částí: Borotín, Nový Kostelec, Pikov, Chomoutova Lhota, Pejšova Lhota, Kamenná Lhota, Boratkov, Sychrov, Libenice, Předbojov a Hatov. Od 1.1.1991 se do Borotína vrátila matrika. Dne 10.10.2006 byl Borotínu navrácen titul městys. Borotín má svůj obecní znak i prapor.

    V Borotíně je plně organizovaná základní škola a škola mateřská.  Stravování oběma školám i veřejnosti zajišťuje školní stravovna, restaurace a penzion s ubytováním. V obci je zdravotní středisko s ordinací obvodního lékaře, rehabilitační zařízení a masér. Jednou týdně  zde ordinuje dětský lékař. Borotín má nový obecní vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. To jsou hlavní předpoklady rozvoje obce. V současné době velmi vzrostla výstavba rodinných domků a počet obyvatel začal po více než sto letech stoupat, což je velmi pozitivní zjištění... Městys Borotín měl k 1.1.2015 654 obyvatel. Je to o 150 občanů více než v roce 2005.

   V Borotíně je pošta s poštovní bankou, dále nákupní středisko se širokým sortimentem zboží, jedna smíšená prodejna, prodejna textilu a obuvi, prodejna levného textilu, obecní restaurace se společenským sálem a soukromý penzion s ubytováním. V provozu je sportovní hala o rozměrech 34x17x7m s odpruženým povrchem "Regupol" vhodná především pro tenis a veškeré míčové hry. Součástí areálu je také drobné občerstvení a ubytování hotelového typu pro 46 osob. V sousedství je fotbalové hřiště. Basketbalový klub založený při základní škole hraje ve svých věkových kategoriích soutěže na republikové úrovni.                                                                     

   Jednou z nových forem podnikání ve vztahu k využití hodnotné krajiny je agroturistika s chovem koní na statku Kostelec, v Pejšově Lhotě a v Borotíně. Za povšimnutí stojí i farma s chovem jelení zvěře na statku Vesec.  Přes Borotín vede cyklistická trasa Greenways Drážďany - Praha - Vídeň. V návaznosti na ni průběžně stavíme místní cykloturistické trasy. V zimním období je možno využít dva lyžařské vleky a řadu upravených běžkařských tratí. 

     K turisticky lákavým objektům našeho regionu patří nesporně zřícenina vodního hradu Borotín ze XIV. století, obnovovaný barokní hospodářský dvůr známý jako Starý zámek, románský kostel na Kostelci ze XIII. století, kostel v Borotíně  ze XIV. století, socha svatého Jana Nepomuckého, zvonice, požární zbrojnice, usedlosti s barokními štíty... Malebnost jihočeské krajiny dokreslují opravené kapličky a Boží muka. Na Borotínském rynku stojí pomník obětem válek, na budově č. p. 3 je umístěna busta hudebnímu skladateli J. E. Kyptovi, na budově školy pamětní deska borotínským rodákům bratrům Cikhardtům. Na několika domech v Borotíně  jsou  pamětní desky odbojářům z druhé světové války. 

     Borotínsko je vyhledávanou klidnou  oblastí se zachovalým přírodním bohatstvím a nebrání, ale napomáhá rozvoji rekreačního využití regionu. Obec soustavně usiluje, aby toto využití regionu bylo šetrné k přírodě a k životnímu prostředí.

  V minulých letech jsme dokončili tyto větší stavby: rekonstrukci radnice, alternativní vytápění ZŠ Borotín geotermální energií, počítačovou učebnu a šatny v základní škole, přístavba mateřské školy, ozelenění a bezpečnostní úpravu okolí základní školy, 10 rodinných řadových domků, 18 nájemních bytových jednotek pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, výstavbu inženýrských sítí na sídlištích rodinných domků, opravu hřbitovů v Borotíně a v Kostelci, opravu a nové vybavení společenského sálu, Borotínskou naučnou stezku Jana Evangelisty Kypty, opravu kašny, zvoničky atd.

    Dokončili jsme výsadbu alejí kolem obecních cest a obnovu tzv. periodických tůní. Postupně stavíme školní a dětské hřiště a inženýrské sítě na nových sídlištích rodinných domků.

    Na nejbližší období máme připravené tyto akce: oprava místních komunikací, oprava jídelny, kuchyně a tříd v základní škole, zateplení a dostavba základní školy, výstavba domu s pečovatelskou službou, dokončení výstavby sportovního areálu a řadu drobných akcí.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s paní Lebedovou naleznete na adrese https://youtu.be/Vx-fZkblNtI

Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Hrstkou naleznete na adrese https://youtu.be/fIy6qSImRao

 

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí