Krajina srdce

Tisk

Dražice

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Dražice
Region: Krajina srdce

Obec Dražice leží v okrese Tábor v Jihočeském kraji 7km západně od Tábora, 67km severně od Českých Budějovic a 90 km jižně od Prahy. Katastr obce Dražice má celkovou rozlohu 12,98 km2 (1298 ha), z toho zaujímá orná půda 3,98 km2, zahrady 0,3 km2, trvalé travní porosty 1,28 km2, lesní půda 5,7 km2, vodní plocha 0,22 km2, zastavěn plochy 0,15 km2 a ostatní plochy 1,35 km2

Kdy byly Dražice založeny a jaký mají původ nelze přesně zjistit. První zmínka pochází z přelomu 12. a 13. století, a to z listů bechyňských. V roce 1352 se o Dražicích zmiňuje bechyňský děkanát a v téže době je o nich zmínka i v majetku rožmberského panství příběnického. Tehdy ještě nesly název Dražice Větší.

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.

V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. 2 km od obce Dražice je železniční zastávka Balkova Lhota. Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou čtyř dopravců, z nichž nejvýznamněji Comett Plus, spol s.r.o. V

 

 Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Samcem naleznete na adrese https://youtu.be/yBi2e8Y_bjg

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí