Tisk

Heřmaničky

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Heřmaničky
Region: Krajina srdce

Heřmaničky se nacházejí v krásné, velmi členité a kopcovité krajině v nejjižnější části Středočeského kraje. Jsou tvořeny 14 osadami a četnými roztroušenými samotami s půvabnými názvy – Arnoštovice, Velké Heřmanice, Čišťovice, Jíví, Jiříkovec, Karasova Lhota, Loudilka, Jestřebice, Durdice, Peklo, Dědkov, Křenovičky, Drahnov. Celá oblast o rozloze 1740 ha je ryze zemědělská a ani v okolí není žádný významný průmysl. V Heřmaničkách a v přilehlých obcích žije trvale 724 obyvatel.

První písemné zmínky se objevují již v první polovině 13 stol. Nejstarším sídlem jsou podle dochovaných písemností Arnoštovice (rok 1352), za nimi v těsném časovém sledu se objevují Čišťovice, Velké Heřmanice, Heřmaničky, Jíví, Durdice, Jestřebice, Karasova Lhota, Křenovičky, Březina (uváděna jako Březec), Jiříkovec, Dědkov, Peklo, Drahnov. Nejmladší osadou je Loudilka, která je uváděna až v roce 1788. Zakladetelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman. Na zdejší tvrzi žil ve 14 stol. vladyka Ctibor z Heřmaniček a potom od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš. Všechny osady dnešní Obce patřily do poloviny 19. století ke smilkovskému panství s výjimkou Jestřebice, která patřila k panství votickému. Obě panství se rozkládala v tzv. Vltavském kraji. Od druhé poloviny minulého století docházelo postupně k řadě změn územního uspořádání.
V obci se nachází okolo 30ti sakrálních objektů (křížků, kapliček, pomníčků aj), dále i historické stavby – dřevěná chalupa v Čišťovicích, chalupa č. 21 ve Velkých Heřmanicích, v Arnoštovicích jednak bývalý starobinec, v současné době přestavěný na špýchar, jednak kostel sv. Šimona a Judy. Tento kostel se mezi farními kostely ve Vltavském děkanátu připomíná již roku 1350, patří k nejstarším kostelům v okolí, je slohu románského, přecházející do slohu raně gotického. V této osadě se nachází další objekt historické zástavby – např. špýchar čp. 19 z 18. století, kde byl původně špitál (chudobinec) a v patře špýchar. Další kulturní památkou je usedlost čp. 21 ve Velkých Heřmanicích, dále původní dřevěná chalupa čp. 2 v Čišťovicích. Některé památné stavby jako například polygonální devítiboká stodola, původně součást usedlosti rodiny Kramperových č.p. 7 v Durdicích, je unikátní stavbou lidové architektury, jedinečnou svého druhu v celé ČR. Dle datování na jednom z vazebních trámů pochází z roku 1648, což ji řadí mezi nejstarší dochované roubené stavby na území našeho státu byla převezena do skanzemu v Kouřimi.Podobný osud má i celoroubený dům z Arnoštovic č.3 znovu postavený ve skanzemu na Vysokém Chlumci.

Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo nové železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky - Sedlec“, ze které se později stalo důležité nádraží. V současné době probíhá příprava výstavby posledního úseku železničního koridoru,kde dojde ke zrušení stávající trati středem obce a nádraží bude nahrazeno novou zastávkou nad sokolovnou.

V roce 1843 zde bylo pouze 15 domů se 119 obyvateli, roku 1920 již 31 domů se 201 obyv. a v 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli.
V obci Heřmaničky býval původní dvůr Martínkovi, v kterém později sídlilo JZD, ještě později Státní statky. V současné době je dvůr opuštěný, objekt je postupně bourán-zmizela hospodářská stodola i špýchar.
V současné době se obec neustále rozrůstá ,přibývají nové rodiné domy, usazují se zde mladé rodiny,které zde nacházejí dobré zázemí.Máme zde od roku 1976 obecní mateřskou školku, která se pyšní nádhernou vyhlídkou do spádového údolí horního toku potoka Mastník s  celkovou délkou 49,5km.

Na spravovaném území obecním úřadem Heřmaničky velice aktivně pracují 3 hasičské sbory s jedním mládežnickým oddílem.Dlouhodobě zde pracuje TJ sokol Heřmaničky ,která má dva odbory-fotbalový a stolního tenisu. Rovněž zde působí spolek včelařů který zajišťuje opylování místní flory.

Oblíbeným místním periodikem je měsíčník „Heřman“,který přináší důležité informace z dění v obci, z jednání zastupitelstva i zprávy z kulturních ,sportovních i společenských akcí.

 Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Budilem naleznete na adrese https://youtu.be/cjoi69WckVo

 

Fotogalerie