Krajina srdce

Tisk

Jedlany

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Jedlany
Region: Krajina srdce

Obec Jedlany se nachází v severovýchodní části okresu Táboře. Na trase mezi Chotovinami a Mladou Vožicí, přibližně v polovině cesty z Chotovin do Hlasiva. Název obce je odvozen zřejmě od slova Jedle, když lidé v dávné minulosti vymýšleli jméno pro nově založenou osadu, chtěli tím naznačit, že se jedná o osadu na místě jedlového lesa.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369. Ale již roku 1318 stál poblíž obce osamocený dvůr Jíšov. Ve 14. a 15. století pravděpodobně v Jedlanech stávala tvrz. Poblíž Jedlan je historické návrší Beránek. Turistický oddíl Tábor zde v roce 1970 instaloval kamenný památník s tímto nápisem: „Veliká shromáždění českého lidu na Beránku LP 1419 podnícená odkazem Mistra Jana Husa zaznamenala počátek husitské revoluce a byla významnou událostí našich dějin.“ V okolí se traduje, že na Beránku kázal Hus. Tak to však nebylo. Mistr Jan Hus byl upálen 4 roky předtím, než se na beránku konalo památné mohutné shromáždění lidu. Shromáždění organizovali Husovi následníci, Mistr Jan hus zde nikdy nekázal.                 

V roce 1603 byly Jedlany poprvé připojeny k Chotovinám a posléze byly zle dotčeny třicetiletou válkou. Na jejím konci zůstal v obci pouze jeden selský grunt a tři osídlené chalupy, ostatní byly pusté. Od roku 1869 do roku 1890 se staly Jedlany osadou obce Chotoviny. V roce 1900 byly osamostatněny a takhle samostatné vydrželi až do roku 1975. Obec prošla první světovou válkou. V roce 1925 došlo k zajímavému řešení kolem sporu způsobeného bouřemi ve Chotovinské farnosti, kaplička postavená v roce 1834 a zasvěcená sv. Janu Nepomuckému byla osazena obrazem Mistra Jana Husa s ohledem na občany, kteří se hlásili k Československé církvi husitské. Vesnici zasáhla druhá světová válka, včetně některých represí vůči obyvatelstvu. Někteří občané skončili v koncentračních táborech. Později v padesátých letech došlo k nucené kolektivizaci vesnice, což nepřineslo do života obyvatel nic pozitivního. Přesto došlo v období let 1900 až 1975 k největšímu rozmachu obce, který byl zastaven v roce 1976 nuceným připojením Jedlany k obci Chotoviny. V souvislosti s tímto se život v obci podstatně změnil, došlo k odlivu zejména mladých lidí do města a i ostatní společenský život postupně zanikal, toto trvalo až do roku 1990. Na základě referenda se občané Jedlan znovu oddělili od Chotovin, tato situace trvá do současnosti.                                               

Fotogalerie
Newsletter