Krajina srdce

Tisk

Meziříčí

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Meziříčí
Region: Krajina srdce

Obec Meziříčí najdete v Jihočeském kraji v okrese Tábor přibližně 7 km západně od Tábora. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Tábor.

Z geografického pohledu je Meziříčí součástí geomorfologického celku Táborská pahorkatina a leží v průměrné výšce 456 metrů nad mořem. Středem obce pak protéká Vlásenický potok, který ústí po pár kilometrech do řeky Lužnice. Lesy jsou zde převážně smíšené a smrkové a tvoří zhruba jednu třetinu z celkové katastrální plochy obce 576 ha. Zbytek tvoří kulturní krajina – pole, louky, komunikace a osídlení.

K 31.12.2013 má v obci hlášený trvalý pobyt 167 obyvatel. Průměrný věk je 41 let.

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Původně příslušela k Příběnicím. Po jejich zpustošení připadla k Dobronicům a posléze pak k Choustníku. V průběhu svého vývoje patřila různým panským rodům. Jejím konečným majitelem se stal v roce 1819 baron Jan Nádherný, který ji přikoupil k Jistebnici. Počátkem minulého století měla rozlohu 700 hektarů a žilo zde asi 350 obyvatel, kdy asi 15% z toho tvořili řemeslníci, převážně tesaři a zedníci.
Z nedávné minulosti je pro Meziříčí významným mezníkem rok 1990, kdy se obec na základě referenda oddělila od střediskové obce Dražice. V současné době stojí v čele obce sedmičlenné zastupitelstvo. Nikdo z jeho členů nepracuje jako uvolněný.

Mezi významné kulturní objekty obce patřila kaple na návsi, která byla postavena v roce 1846 a zasvěcena svaté Anně. Protože byla ale značně zchátralá a stála těsně u silnice, takže bránila rozšíření vozovky, nahradila jí v roce 1983 věrná kopie. Další památkou je kaplička na mostě, ve které je socha Jana Nepomuckého. A další, Meziříčská kaplička, stojí poblíž hlavní silnice. Ta byla dříve spojena podzemní chodbou se zámkem, který leží severně od ní. V roce 2000 byla na návsi dokončena budova, která se dnes využívá jako kulturní dům, obecní úřad a knihovna.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s paní Voborovou naleznete na adrese https://youtu.be/N-DFYrNTG2o

Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Výborným naleznete na adrese https://youtu.be/Xe9ieZceCnY

 

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí