Krajina srdce

Tisk

Mezno

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Mezno
Region: Krajina srdce

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1469, i když Mezensko bylo osídleno již v době kamenné. Jméno obec dostala od mezníků, kterými se ohraničovaly pozemky. Ve starých spisech je Mezno nazýváno jako Mezné nebo Mezný. Od počátku patřila k hradu Borotín, poprvé se při něm připomíná v roce 1517.

Mezno leželo vždy u významných cest. Od patnáctého století u strategické zemské stezky, nazývané gmündská. Vedla z Prahy, přes Jesenici, kolem Benešova, Votice, k Miličína, Meznu, Borotínu. Dále přes Tábor až k hraničnímu Cmuntu (dnešní České Velenice), na rakouské straně Gmündu. Od roku 2012 u Mezna začíná dálnice D3. Zatím vede k Táboru a Veselí nad Lužnicí.

Mezensko protínala i železnice zprovozněná po roce 1868. Nazývala se „Železná dráha Františka Josefa I.“, později „Wilsonova dráha“. Od roku 2013 se jedná se SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) o výkupu pozemků pro plánovanou modernizaci 4. železničního koridoru v úseku Votice-Sudoměřice u Tábora. Mezno tedy leží na strategicky zajímavém území, neboť je spojeno se světem díky dálnici i železnici.

Obec Mezno je součástí okresu Benešov ve Středočeském kraji. Nalézá se třicet jedna kilometrů jižně od Benešova a šestnáct kilometrů severně od jihočeského Tábora.

K Obci Mezno, na jejímž území bylo k 1. lednu 2015 nahlášeno k trvalému pobytu 369 obyvatel, patří osady Mezno (205 obyvatel), Mitrovice (98 obyvatel), Lažany (46 obyvatel), Stupčice a Vestec (obě po 15-ti obyvatelích). Průměrná nadmořská výška území je okolo 550 metrů nad mořem a celková katastrální rozloha je 1562 ha.

Významnou kulturní úlohu v obci sehrála v létech 1901-1980 i místní škola. Dnes děti dojíždějí do školy i do školky do blízkého Miličína nebo Borotína. Dalším důležitým aktem byla výstavba a otevření nového Společenského domu v roce 1968. Zde se dodnes odehrává velká část místních akcí (plesy, schůze, dětský karneval, divadelní přestavení pro děti, zajímavé besedy apod.). Zároveň je budova využívána i jako sídlo obecního úřadu, zemědělského družstva, restaurace či pobočky Lesů ČR, s. p. Od roku 2014 rozšířila budova své využití. Ve sklepě umístěna kotelna pro nově budované centrální vytápění obce biomasou.

V obci působí i několik spolků. Nejstarší Sbor dobrovolných hasičů Mezno byl založený roku 1904. Následovaly další: Svaz včelařů Mezno (1930), TJ Sokol Mezno (1933), MS Hubert Mezno (1948). Působí tu i novější spolky – Honební společenstvo Mezno či Mezeňák o. s. Nejpočetnější členstvo měl a stále má TJ Sokol Mezno, a tak není divu, že mnoho fotografií zachycuje právě fotbalisty.

Pro využití volného času jsou v obci k dispozici sportovní i dětské hřiště. Místní občané se však dovedou bavit kdekoli. Například při drakiádě na humnech za vsí, při pálení čarodějnic a stavění májky i s potulnými komedianty na návsi před kulturním domem.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Míkou naleznete na adrese https://youtu.be/eVTCmZtyr4w

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí