Novohradsko Doudlebsko

Tisk

Novohradsko Doudlebsko

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Borovany
Region: Novohradsko Doudlebsko

 Destinační společnost Novohradsko Doudlebsko . Na území MAS sdružení růže a MAS Pomalší byla založena nová destinační společnost s názvem Novohradsko Doudlebsko. Zakladateli společnosti (zapsaného spolku) je mikroregion Pomalší, Sdružení růže a MAS Pomalší. Společnost byla založena počátkem roku 2016, k dnešnímu dni má už 18 členů. Mezi členy jsou obce, podnikatelé i neziskové organizace. Hlavním cílem společnosti je  podpora rozvoje cestovního ruchu na území vymezeném působností mikroregionu Sdružení Růže, Svazku měst a obcí regionu Pomalší a DSO Poluška. Projekt destinační společnosti je financovám Jihočeským krajem  a zapojenými  mikroregiony.

Newsletter