24.3.2016

Velikonoční setkání na Kovárně

Společnost Rožmberk ve spolupráci s kovářem Danielem Černým a městem Nové Hrady organizuje

tradiční Velikonoční setkání v historické kovárně v Nových Hradech. V letošním roce se bude

konat již 14. ročník.

Zveme všechny, kdo mají rádi tradice, zvláště pak rodiče a prarodiče s dětmi. Přijďte si užít

velikonoční odpoledne plné aktivit. Můžete si zde vykovat vlastní výrobek, uplést pomlázku, udělat

píšťalku z vrbového proutku, ozdobit velikonoční vajíčko nebo perníček, v pravé kachlové peci

upéct vlastní výrobek z kynutého těsta, ochutnat tradiční velikonoční pokrmy, nebo alespoň podrbat

kozla Matěje.

Kde? V historické kovárně v Nových Hradech, GPS N 48° 47.373, E 14° 46.603

Kdy? Na Bílou sobotu dne 26.3.2016 od 13 do 17 hodin

Bližší informace:

Olga Černá, tel. 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org,

21.3.2016

Seminář o ochraně půdy

Dne 5.4.2016 od 9 hodin se bude konat v Senátu PČR seminář o ochraně půdy. Bude pořádán Spolkem pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

20.3.2016

Katalog řemesel a služeb

Na webové adrese remeslajihu.unas.cz můžete najít spoustu řemeslníků. Kontakaty jsou z oblastí Českobudějovicka, Třeboňska, Kaplicka a nově přibývají kontakty z oblasti Vodňanska. Webová adresa bude průběžně aktualizována a doplňována o nové kontakty na činnosti.

17.3.2016

Novohradsko Doudlebsko - zahájení činnosti

Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové a byl zvolen výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř, místopředsedkyní paní Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska.

17.3.2016

Novohradsko Doudlebsko

 Destinační společnost Novohradsko Doudlebsko . Na území MAS sdružení růže a MAS Pomalší byla založena nová destinační společnost s názvem Novohradsko Doudlebsko. Zakladateli společnosti (zapsaného spolku) je mikroregion Pomalší, Sdružení růže a MAS Pomalší. Společnost byla založena počátkem roku 2016, k dnešnímu dni má už 18 členů. Mezi členy jsou obce, podnikatelé i neziskové organizace. Hlavním cílem společnosti je  podpora rozvoje cestovního ruchu na území vymezeném působností mikroregionu Sdružení Růže, Svazku měst a obcí regionu Pomalší a DSO Poluška. Projekt destinační společnosti je financovám Jihočeským krajem  a zapojenými  mikroregiony.

17.3.2016

Výzva pro předkládání dotací

MAS na svých stránkách  (http://mas.sdruzeniruze.cz/aktualne-vypsane-vyzvy/d-14608) průběžně informuje o aktuálních vyhlášených výzvách  pro předkládání žádostí o dataci. O dotace si mohou požádat obce, podnikatelé i neziskové organizace.

17.3.2016

Region trojího zisku

MAS finalizovala Strategii rozvoje regionu Sdružení Růže s názvem „Region trojího zisku“ . Už název strategie evokuje hlavní cíl a to, aby všechny podporované aktivity byly  plánovány a uskutečňovány s ohledem na trojí zisk (ekonomický, sociální a ekologický) pro tři základní subjekty komunitně vedeného místního rozvoje (žadatele, místní akční skupinu a dotčené cílové skupiny).  V podstatě je tímto principem vyjádřena vyváženost v rámci pilířů trvale udržitelného rozvoje.Blíže se se strategií můžete seznámit na http://mas.Sdruzeniruze.cz (dokument má tří základní části – analytickou, strategickou a implementační. Výčet podporovaných oblastí je přehledně uveden ve Strategické části)